PIAGAM PELANGGAN PDF Cetak E-mail

KAMI ANGGOTA BTPN PERAK BERIKRAR DENGAN PENUH ILTIZAM MELAKSANAKAN DENGAN MENUMPUKAN TENAGA DAN USAHA KAMI UNTUK MEMENUHI HASRAT BERIKUT :


1.       MEMBERI PERKHIDMATAN YANG SEMPURNA. KEMASKINI, BERKUALITI, CEKAP, BERSIH DAN AMANAH SEPANJANG MASA;

2.       MENYEBAR DAN MEMPERKEMBANGKAN PROGRAM PENDIDIKAN BERASASKAN MEDIA DAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN DENGAN CEPAT DAN PENUH KESUNGGUHAN;

3.       BERSEDIA MENUNAIKAN PERMOHONAN DALAM BENTUK KHIDMAT NASIHAT DAN KEPAKARAN DALAM BIDANG TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM TEMPOH SATU (1) MINGGU PERMOHONAN DITERIMA;

4.       BERSEDIA MELAKSANAKAN PERMOHONAN MEMBUAT RAKAM SALIN BAHAN AUDIO DAN VIDEO YANG BERKAITAN DENGAN ALAM PENDIDIKAN DALAM TEMPOH DUA (2) MINGGU SELEPAS MENERIMA BAHAN DARI PELANGGAN.

5.       MENGEDAR SEBARANG MAKLUMAT BERKAITAN DENGAN SIARAN PENDIDIKAN, BAHAN-BAHAN BERCETAK DAN BAHAN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN BTPN PERAK DALAM TEMPOH SATU (1) MINGGU SELEPAS PENERIMAANNYA.

0 comments :

Post a Comment