SEJARAH PKG


SEJARAH PENUBUHAN PKG

PENGENALAN

DARI SEGI SEJARAH, PENUBUHAN PKG BERMULA DENGAN TERTUBUHNYA PUSAT SUMBER TEMPATAN(PST) DI 302 BUAH SEKOLAH PADA TAHUN 1978. PADA TAHUN 1981, PST DIUBAH NAMA KEPADA PUSAT MEDIA DAERAH(PMD), IAITU SELARAS DENGAN KONSEP DAN RASIONAL PEMBUKAAN EMPAT BUAH PUSAT SUMBER PENDIDIKAN DI KEDAH, KELANTAN, TERENGGANU DAN PAHANG.

PADA TAHUN 1986 NAMA PMD TELAH DIUBAH KEPADA PUSAT SUMBER PENDIDIKAN DAERAH(PSPD). SETIAP PSPD MEMBERI KHIDMAT KEPADA 15 HINGGA 20 BUAH SEKOLAH. FUNGSI UTAMA PSPD IALAH MENGATASI DAN MEMPERBAIKI JURANG PERBEZAAN PENCAPAIAN PENDIDIKAN LUAR DAN DALAM BANDAR DENGAN MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN PINJAMAN ALATAN DAN MEMBINA BAHAN PENGAJARAN KOS RENDAH. KEMENTERIAN PENDIDIKAN BERHASRAT MENJADIKAN PSPD SEBAGAI AJEN UNTUK MEMBIASAKAN GURU-GURU KHASNYA DI LUAR BANDAR DENGAN ASAS TEKNOLOGI PENDIDIKAN (TEKNOPEN).

SETERUSNYA PADA TAHUN 1990, NAMA PSPD DITUKAR KEPADA PUSAT KEGIATAN GURU(PKG). DENGAN MENGGUNAKAN PERUNTUKAN BANK DUNIA, SEBANYAK 200 BUAH BANGUNAN PKG TELAH DIBINA DAN 150 BUAH LAGI TELAH DITEMPATKAN DI BANGUNAN SEKOLAH. NAMA PKG DIANGGAP SESUAI UNTUK MENGGANTIKAN NAMA PUSAT SUMBER PENDIDIKAN DAERAH BAGI MENGELAK KEKELIRUAN PADA ISTILAH ‘DAERAH’, MEMBERI GAMBARAN SEBENAR TENTANG AKTIVITI YANG DIJALANKAN DI PUSAT TERSEBUT. PADA TAHUN 1995 PKG TELAH MENERIMA ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN AWAM SEBAGAI PENGIKTIRAFAN DI ATAS KEJAYAAN YANG TELAH DICAPAI.

BERASASKAN PEKELILING KP (PP) 0050/126/1 JLD.7 (23) BERTARIKH 30/10/1995, MULAI 1/1/1996, PKG DILETAKKAN SEPENUHNYA DI BAWAH PENGURUSAN PSPN, SEMENTARA PSPN PULA DILETAKKAN DI BAWAH BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN(BTP), KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA.


MATLAMAT DAN FUNGSI PKG

MATLAMAT

MATLAMAT PKG ADALAH UNTUK MENINGKATKAN KUALITI PENDIDIKAN DI SEKOLAH – SEKOLAH MELALUI PENINGKATAN TARAF PROFESIONALISME GURU – GURU BERDASARKAN KEPADA PENGHAYATAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA.  PKG AKAN MEREALISASIKAN POTENSI DAN INDIVIDUDALITI GURU SEHINGGA DAPAT MELAKSANAKAN AMANAH DENGAN BAIK DALAM SETIAP PERINGKAT DAN BIDANG KEHIDUPAN BAGI MENGHADAPI CABARAN WAWASAN 2020 SELARAS DENGAN DASAR PEMBANGUNAN.

FUNGSI PKG

 1.       UNIT KHIDMAT BANTU PENGISIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN MEDIA.

2.       MENJADI PUSAT RUJUKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN MEDIA.

3.       MEMBANTU MENINGKAT PENGETAHUAN  GURU-GURU DALAM TEKNOPEN.

4.       SEBAGAI PUSAT PENGHASILAN BAHAN-BAHAN SUMBER PENGAJARAN  PEMBELAJARAN YANG   DIBINA SECARA KREATIF INOVATIF.

5.       PENGUMPUL DAN PENYEBAR MAKLUMAT PENDIDIKAN TERKINI KEPADA GURU-GURU   MASYARAKAT SETEMPAT.

6.       MEMUPUK BUDAYA PERMUAFAKATAN DI KALANGAN GURU-GURU SETEMPAT .

7.       MEMBANTU SEKOLAH UNTUK MENCAPAI TAHAP MINIMUM TIGA BINTANG BERDASARKAN SMART SCHOOL QUALIFICATION STANDARD DALAM TEMPOH SETAHUN.

8.       MENYEDIAKAN KHIDMAT KEPAKARAN DALAM PENGHASILAN BAHAN SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.

9.       KHIDMAT NASIHAT BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN,TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SERTA PUSAT SUMBER SEKOLAH.­
 

0 comments :

Post a Comment