Thursday, November 27, 2014

Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS)

Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Hj Abdul Razak pada tahun 2009 yang berteraskan kerjasama kreatif dan inovatif pelbagai kementerian dan agensi kerajaan. Saksikan video ini untuk mengetahui NBOS dengan lebih lanjut.
http://www.moe.gov.my/v/pemberitahuan-view?id=3301

Monday, November 10, 2014

PEMANTAUAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PERALATAN ICT OLEH SYARIKAT RHL DI SK TELOK PIAL KUALA KURAU

Pada 5 November 2014, dua orang pegawai PKG Kuala Kurau telah hadir ke SK Telok Pial,Kuala Kurau bagi memantau kerja kerja penyelenggaraan peralatan ICT makmal komputer sekolah berkenaan oleh pihak RHL. Pihak PKG telah menyemak dokumen yang dibawa oleh juruteknik RHL bagi tujuan penyelenggaraan tersebut. Pihak PKG juga telah mengambil beberapa gambar sepanjang proses penyelanggaraan tersebut dilakukan.