Monday, November 10, 2014

PEMANTAUAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PERALATAN ICT OLEH SYARIKAT RHL DI SK TELOK PIAL KUALA KURAU

Pada 5 November 2014, dua orang pegawai PKG Kuala Kurau telah hadir ke SK Telok Pial,Kuala Kurau bagi memantau kerja kerja penyelenggaraan peralatan ICT makmal komputer sekolah berkenaan oleh pihak RHL. Pihak PKG telah menyemak dokumen yang dibawa oleh juruteknik RHL bagi tujuan penyelenggaraan tersebut. Pihak PKG juga telah mengambil beberapa gambar sepanjang proses penyelanggaraan tersebut dilakukan.


0 comments :

Post a Comment